1994 års redogörelse för företag med statligt ägande

Skrivelse 1994/95:20

Regeringens skrivelse

1994/95:20

1994 års redogörelse för företag med statligt ägande

Skr.

1994/95:20

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 15 september 1994

Carl Bildt

Bo Lundgren

(Näringsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för verksamheten i de företag som

under år 1993, eller motsvarande verksamhetsår, helt eller delvis ägdes av

staten.

Innehåll

Förord........................................ 5

Företag med statligt ägande (ordnade efter

huvudman)..................................... 6

Sammandrag.................................... 8

Särskilda uppgifter om de affärsdrivande verk-

samheter som hänförs
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Händelser

Inlämning: 1994-10-06 Bordläggning: 1994-10-07 Hänvisning: 1994-10-12 Motionstid slutar: 1994-10-24