1993/94:103

Skrivelse 1993/94:103

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens skrivelse 1993/94:103

Kommittéberättelse 1994

''i

w

Skr. 1993/94:103

Regeringen överlämnar kommittéberättelsen 1994 till
riksdagen. Stockholm den 16 december 1993

Cari Bildt

Reidunn Laurén (Justitiedepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för bl.a.
verksamheten inom de kommittéer som har tillsatts efter beslut av regeringen.

Skr
1993/94:103

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Förord.........................................................         6

Statsrådsberedningen
(SB)...........................         9

Justitiedepartementet
(Ju)............................       10

Utrikesdepartementet
(UD).........................       
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Händelser

Inlämning: 1994-01-10 Bordläggning: 1994-01-10 Hänvisning: 1994-01-11