1993 års redogörelse för företag med statligt ägande

Skrivelse 1993/94:20

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens skrivelse 1993/94:20

1993 års redogörelse för företag med statligt            Tr-

ägande                                                         1993/94:20

Regeringen
överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 16 september 1993

Carl
Bildt

Per
Westerberg (Näringdepartementet)

Skrivelsens
huvudsakliga innehåll

I
skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för verksamheten i de företag som
under 1992, eller motsvarande verksamhetsår, helt eller delvis ägdes av staten.

1 Riksdagen 1993194. 1 saml. Nr 20

Innehållsförteckning                                       Skr. 1993/94:20

Förord............................................................        5

Företag med statligt
ägande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Händelser

Inlämning: 1993-10-18 Bordläggning: 1993-10-18 Hänvisning: 1993-10-19 Motionstid slutar: 1993-11-08