1991/92:20

Skrivelse 1991/92:20

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens skrivelse 1991/92:20

med 1991 års redogörelse för de statliga företagen

Skr. 1991/92:20

Regeringen
överlämnar till riksdagen bifogade utdrag ur regeringsproto­kollet den 3
oktober 1991 med 1991 års redogörelse för de statliga företa­gen.


regeringens vägnar Ingvar Carlsson

Rune
Molin

Industridepartementet                          Skr. i99i/92:20

Utdrag
ur protokoll vid regeringssammanträde den 3 oktober 1991.

Närvarande:
statsministern Carlsson, ordförande, och statsråden Hjelm-Wallén, S. Andersson,
Göransson, Gradin, Dahl, R. Carlsson, Hellström, Johansson, Lindqvist, G.
Andersson, Lönnqvist, Thalén, Freivalds, Wallström, Lööw, Persson, Molin,
Sahlin, Larsson, Åsbrink.

Föredragande:
statsrådet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Händelser

Inlämning: 1991-10-18 Bordläggning: 1991-10-22 Hänvisning: 1991-10-24 Motionstid slutar: 1991-11-11