1990/91:80

Skrivelse 1990/91:80

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1990/91:80

om rättskipningen i socialförsäkringsmål

Regeringen
föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur
regeringsprotokollet den 24 januari 1991.


regeringens vägnar

Ingvar
Carlsson

Lada Freivalds

Propositionens huvudsakliga innehåll

I
propositionen föreslås en ny instansordning och organisation för rättskipningen
i socialförsäkringsmål.

Förslaget
innebär att en försäkringskassas eller riksförsäkringsverkets beslut i
socialförsäkringsärenden skall överklagas till länsrätten. Länsrättens
avgöranden överklagas till kammarrätten. Försäk­ringsöverdomstolen behåller sin
nuvarande ställning som högsta domstolsinstans för socialförsäkringsmålen.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Händelser

Inlämning: 1991-01-28 Bordläggning: 1991-02-04 Hänvisning: 1991-02-05 Motionstid slutar: 1991-02-19