1990/91:20

Skrivelse 1990/91:20

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens skrivelse 1990/91:20

med 1990 års redogörelse för de statliga företagen

Skr. 1990/91:20

Regeringen
Överlämnar till riksdagen bifogade utdrag ur regeringsproto­kollet den 27
september 1990 med 1990 års redogörelse för de statliga förelagen.


regeringens vägnar Odd Engström

Rune
Molin

1    Riksdagen 1990/91. I saml Nr 20

Skr.
1990/91:20

Industridepartementet                            Skr. 1990/91:20

Utdrag
ur protokoll vid regeringssammanträde den 27 september 1990.

Närvarande:
statsråden Engström, ordförande, Göransson, Gradin, Hell­ström, Lindqvist, G,
Andersson, Lönnqvist, Thalén, Freivalds, Lööw, Pers­son, Molin, Sahlin,
Larsson, Åsbrink

Föredragande:
statsrådet Molin

Skrivelse
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Händelser

Inlämning: 1990-10-11 Bordläggning: 1990-10-11 Hänvisning: 1990-10-12 Motionstid slutar: 1990-10-26