1989/90:103

Skrivelse 1989/90:103

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens
skrivelse      Skr. 1989/90:103

1989/90:103

med överlämnande av 1990 års kommittéberättelse

Regeringen
överlämnar till riksdagen bifogade utdrag ur regerings­protokollet den 21
december 1989 med 1990 års kommiitéberätlclse.

På regeringens vägnar Ingvar Carlsson

Laila Freivalds

1    Riksdagen 1989/90. I saml. Nr 103

Skr 1989/90:103                                                       2

Justitiedepartementet

Utdrag
ur protokoll vid regeringssammanträde den 21 december 1989

Närvarande:
statsministern Carlsson, ordförande, och statsråden Feldt, Hjelm-.Wallén,
Göransson, Gradin, Dahl, R. Carlsson, Hellström, Johansson, Hullerström,
Lindqvist, G. Andersson, Lönnqvist, Thalén, Nordberg,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Händelser

Inlämning: 1990-01-08 Bordläggning: 1990-01-10