1987/88:20

Skrivelse 1987/88:20

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens skrivelse 1987/88:20

med 1987 års redogörelse för de statliga företagen

Skr. 1987/88:20

Regeringen
överlämnar lill riksdagen bifogade utdrag ur regeringsprotokol­let den 8
oktober 1987 med 1987 ärs redogörelse för de stadiga företagen.


regeringens vägnar Ingvar Carlsson

Thage G Peterson

1   
Riksdagen 1987188. 1 saml. Nr 20

Industridepartementet

Utdrag
ur protokoll vid regeringssammanträde den 8 oktober 1987

Närvarande:
statsministern Carlsson, ordförande, och statsråden Feldt, Sigurdsen,
Gustafsson, Leijon, Peterson, Bodslröm, Göransson, Gradin, Dahl, R. Carlsson,
Holmberg, Hellström, Wickbom, Johansson, Hulter­ström, Lindqvist, G. Andersson,
Lönnqvist

Föredragande:
statsrådet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Händelser

Inlämning: 1987-10-21 Bordläggning: 1987-10-22 Hänvisning: 1987-10-23 Motionstid slutar: 1987-11-11