1983/84:20

Skrivelse 1983/84:20

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens skrivelse

1983/84:20

med 1983 års redogörelse
för de statliga företagen;

beslutad
den 6 oktober 1983.

Regeringen
överiämnar till riksdagen, enligt bifogade utdrag av regerings­protokoll, 1983
ärs redogörelse för de statliga företagen.


regeringens vägnar OLOF PALME

ROINE CARLSSON

I     Riksdagen 1983/84. I saml. Nr 20

Skr
1983/84:20

Skr.
1983/84:20                                                                       2

INDUSTRIDEPARTEMENTET                     Utdrag

PROTOKOLL

vid regeringssammanträde

1983-10-06

Närvarande: statsministern Palme, ordförande, och
statsråden I. Carisson, Feldt, Sigurdsen, Gustafsson, Leijon, Hjelm-Wallén,
Andersson, Rainer, Boström,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida