1981/82:20

Skrivelse 1981/82:20

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens skrivelse

1981/82:20

med
1981 års redogörelse för de statliga företagen

beslutad
den 8 oktober 1981.

Regeringen
överlämnar till riksdagen, enligt bifogade utdrag av regerings­protokoll, 1981
års redogörelse förde statliga företagen.


regeringens vägnar THORBJÖRN FÄLLDIN

NILS G ÅSLING

1    Riksdagen 1981/82. I saml. Nr 20

Skr
1981/82:20

Skr. 1981/82:20

INDUSTRIDEPARTEMENTET              Utdrag

PROTOKOLL

vid
regeringssammanträde

1981-10-08

Närvarande:
statsministern Fälldin, ordförande, och statsråden Ullsten, Wikström, Friggebo,
Åsling, Söder, Johansson, Wirtén, Andersson, Boo, Eliasson, Gustafsson,
Elmstedt, Tilländer, Ahrtand, Molin

Föredragande:
statsrådet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida