Waldorflärarutbildningen

Skriftlig fråga 2007/08:1604

Gerdau, Mats (m)

den 1 september

Fråga

2007/08:1604 Waldorflärarutbildningen

av Mats Gerdau (m)

till statsrådet Lars Leijonborg (fp)

Det är viktigt med pedagogisk mångfald i ett samhälle. Alla barn lär inte på samma sätt och olika vägar måste få prövas för att ge våra barn och ungdomar hållbara kunskaper. Friskolereformen från 90-talets början har inneburit en vitamininjektion för den svenska skolan med spännande profiler och flera skolor med alternativa pedagogiker. Det gör att fler elever kan komma till sin rätt.

Mångfalden kräver att det också finns välutbildade lärare för de olika pedagogiska inriktningarna. Den 11 december 1996 gjorde riksdagen ett tillkännagivande om att regeringen skulle återkomma med förslag om innehåll och finansiering av en lärarutbildning med Rudolf Steiner-högskolan som huvudman. Bland annat som ett resultat av detta driver Rudolf Steiner-högskolan utbildning för Waldorflärare sedan 2002, på uppdrag av Lärarhögskolan i Stockholm. Det samarbetet har nu tvärt avbrutits eftersom Stockholms universitet (före detta Lärarhögskolan) är kritiskt mot en del av den kurslitteratur som används. Utbildningskvaliteten är givetvis central; samtidigt kan man konstatera att Högskoleverket inte har haft något att erinra mot kvaliteten på Rudolf Steiner-högskolan, trots att man gjort två mycket stora granskningar av lärarutbildningarna i landet. Inga studenter tas in i höst och nu hotas hela utbildningens framtid. I ett längre perspektiv hotas alla Waldorfskolor i landet, eftersom tillgången till utbildade lärare kommer att minska.

Mot bakgrund av vad som anförts undrar jag vilka åtgärder statsrådet avser att vidta för att utbildningen av Waldorflärare kan säkras, i enlighet med riksdagens tidigare tillkännagivande.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-09-01 Anmäld: 2008-09-02 Besvarad: 2008-09-11 Svar anmält: 2008-09-16
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-09-11)