Vräkning av barn

Skriftlig fråga 2009/10:323 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 10 december

Fråga

2009/10:323 Vräkning av barn

av Carina Hägg (s)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Den rådande lågkonjunkturen har gjort tusentals människor arbetslösa, vilket leder till att många familjer hamnar i en ekonomiskt utsatt situation. Enbart i Jönköpings län har antalet mottagare av socialbidrag ökat med 25 procent i år. Detta är en olycklig utveckling, men ett av de största problemen är hur det drabbar våra barn och vad samhället gör för att förhindra att barnen blir lidande när föräldrarna hamnar i en svår ekonomisk sits.

År 2007 antog regeringen en hemlöshetsstrategi. I den står det uttryckligen att inga barn ska vräkas. Trots att lagen är tydlig på denna punkt fortsätter vräkningarna av barn. Förra året berördes 655 barn av vräkning. Enligt ny statistik från Kronofogdemyndigheten har hitintills 588 barn i år berörts av vräkning och över 2 000 står under hot om avhysning. Detta betyder att lagen inte följs. Det uppmärksammade Socialstyrelsen i en rapport redan i fjol. En av slutsatserna som Socialstyrelsen kom fram till var att bristerna fanns i den lokala praktiken. De kunde konstatera att socialtjänsten i de flesta fall agerar för sent, när hyresskulderna blivit för stora och vräkningsprocessen gått för långt.

Tidigare studier har visat att många inom socialtjänsten har dålig kunskap om hur lagarna och reglerna ska tolkas. Barn och deras familjer måste få den hjälp av samhället de behöver. Vägledningen av kommuner är ett regeringsuppdrag som ingår i strategin för att minska avhysningar och se till att inga barn vräks.

Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder för att se till att kommuner får den hjälp och kunskap de behöver för att uppfylla lagstiftningens krav på att inga barn ska behöva drabbas av vräkning?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-12-10 Anmäld: 2009-12-10 Besvarad: 2009-12-16 Svar anmält: 2009-12-16
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-12-16)