villkoren för fängelsevistelse

Skriftlig fråga 2001/02:1638 av Fridén, Lennart (m)

Fridén, Lennart (m)

den 26 september

Fråga 2001/02:1638

av Lennart Fridén (m) till justitieminister Thomas Bodström om villkoren för fängelsevistelse

Under innevarande år har vi kunnat ta del av ett antal rapporter rörande kriminalvården som är avsedda att väcka förvåning och bestörtning. Narkotikan flödar i en strid ström. Farliga förbrytares "hemliga" permissioner har kunnat utnyttjas till fritagning. Påtryckningar på vittnen har kunnat ske från intagna och interner fortsätter sin planering och ordergivning om brott. Det senare sker med fängelseskydd från "konkurrenter" och med mat och husrum betalda av skattebetalarna. Uppenbarligen beror mycket av detta på det stora antalet insmugglade mobiltelefoner. Det har också anförts att såväl narkotikan som telefonerna kommer in med hjälp av de anställda. Uppenbarligen måste såväl rekryteringsrutinerna som kontrollen av de anställda ändras och olika metoder att göra det omöjligt att använda mobiltelefoner, även om de skulle lyckas bli insmugglade, måste användas. Ska våra fängelser fungera som de är tänkta, så måste åtgärder vidtagas.

Vilka åtgärder ämnar justitieministern initiera för att fängelserna ska bringas att fungera enligt riksdagens intentioner?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-09-26 Anmäld: 2002-09-30 Besvarad: 2002-10-02
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-10-02)