VEU

Skriftlig fråga 1997/98:788 av Fonseca, Juan (s)

Fonseca, Juan (s)
Fråga 1997/98:788 av Juan Fonseca (s) till utrikesministern om VEU

Enligt uppgift planeras en nu gemensam underrättelseorganisation, Europeiska försvarsunionen (VEU). En av den nya organisationens främsta uppgifter skulle bli att samla in uppgifter om invandrarströmmarna till Europa. I ett dokument från VEU står det att invandrare utgör "ett hot mot den inre säkerheten".

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utrikesministern vad hon och regeringen har för inställning i frågan om den nya organisationen inom VEU.

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1998-05-25 Anmäld: 1998-06-02 Besvarad: 1998-06-10