Vapentransporter

Skriftlig fråga 2013/14:92 av Hägg, Carina (S)

Hägg, Carina (S)

den 4 november

Fråga

2013/14:92 Vapentransporter

av Carina Hägg (S)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

Samtidigt som regeringens relationer till denna sfär är goda förekommer en svensk imam i diskussion relaterad till Syrien. Forum för dialog med trossamfund finns etablerade. Mot bakgrund av det som kommit till allmän kännedom om insamling av medel, logistiskt stöd, vapenleveranser, milis, samverkan med terroristgrupper och befarade folkrättsbrott är utrikesminister Bildts mening och bedömning av intresse. Har regeringen vidtagit någon åtgärd mot bakgrund av förehavanden som vapentransporter? Samtal mellan företrädare för Turkiet och Sverige om verksamhet liksom en samlad bild över regeringens politik kan redovisas.    

Jag har följande fråga:

Har ministern och regeringen vidtagit någon åtgärd mot bakgrund av framkomna förehavanden som vapentransporter till Syrien?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-11-04 Anmäld: 2013-11-04 Besvarad: 2013-11-14 Svar anmält: 2013-11-15
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-11-14)