Utveckling av indikatorn vetenskaplig produktion och citering

Skriftlig fråga 2009/10:603 av Strand, Thomas (s)

Strand, Thomas (s)

den 4 mars

Fråga

2009/10:603 Utveckling av indikatorn vetenskaplig produktion och citering

av Thomas Strand (s)

till statsrådet Tobias Krantz (fp)

Dagen efter debatt och beslut om propositionen Ett lyft för forskning och innovation (prop. 2008/09:50) beslutade regeringen att ge i uppdrag till Vetenskapsrådet att ta fram underlag för beräkning av indikatorn vetenskaplig produktion och citering samt föreslå metoder för hur de två delarna kan sammanvägas. Syftet var att detta underlag skulle ligga till grund för medelstilldelning av en del av resurserna för budgetåret 2010 avseende forskning och utbildning på forskarnivå. Vetenskapsrådet tog fram en modell och rådets styrelse konstaterade att den föreliggande modellen för att fördela direkta statsanslag utifrån vetenskaplig produktion och citering har större kvaliteter än förslaget i forskningspropositionen. Vetenskapsrådets styrelse framhöll samtidigt att fler centrala faktorer borde belysas samt att det även borde göras en konsekvensanalys av vilka effekter indikatorn kan få på längre sikt. Vetenskapsrådets styrelse beslutade att rekommendera regeringen att inte fördela direkta statsanslag för forskning utifrån indikatorn vetenskaplig produktion och citering för 2010.

Såvitt jag kan förstå har regeringen vid fördelning av forskningsmedel avseende år 2010 fortsatt att använda modellen från forskningspropositionen och inte använt den av Vetenskapsrådet utvecklade modellen, trots att det var syftet med uppdraget till rådet. Inte heller har regeringen följt rekommendationen från Vetenskapsrådet.

Min fråga till högskole- och forskningsministern är:

Vad avser statsrådet att göra med arbetet att utveckla indikatorn vetenskaplig produktion och citering med tanke på Vetenskapsrådets analys och rekommendation?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-03-04 Anmäld: 2010-03-04 Besvarad: 2010-03-10 Svar anmält: 2010-03-10
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-03-10)