Utrustning till soldater i utlandstjänstgöring

Skriftlig fråga 2016/17:882 av Daniel Bäckström (C)

Daniel Bäckström (C)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Försvarsmakten och svenska soldater bidrar till Sveriges deltagande i FN-insatsen Minusma i Mali. Uppdraget går bland annat ut på att stödja den maliska regeringens och de väpnade gruppernas implementering av fredsavtalet, att verka för dialog, försoning och minskade spänningar mellan olika grupperingar samt att skydda civila mot olika hot – ett viktigt uppdrag och en av få FN-ledda insatser som Sverige genom det militära försvaret bidrar till.

Att svenska officerare och soldater deltar i internationella insatser är mycket hedervärt och ska mötas med full respekt. Det är därför bekymmersamt när det framkommer uppgifter om att dessa inte får de bästa förutsättningar som krävs för att kunna göra ett bra jobb i en mycket krävande miljö, som dessutom många gånger är farlig.

Det är naturligtvis oacceptabelt att det finns soldater som känner sig tvungna att för egna pengar köpa in utrustning som de känner är anpassad för den heta miljön i Mali. Än värre ändå är att de inte känner sig säkra med den utrustning som det svenska försvaret tillhandahåller i form av stridsväst 2000. Något som förresten inte är nytt för denna insats utan också var fallet i Afghanistan.

Med anledning av detta vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

Tänker ministern vidta någon åtgärd med anledning av uppgifterna om att svenska soldater köper sin egen utrustning för att kunna känna sig säkra?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-02-17 Överlämnad: 2017-02-17 Anmäld: 2017-02-21 Svarsdatum: 2017-03-01 Sista svarsdatum: 2017-03-01
Svar på skriftlig fråga