Upprättelse för transpersoner som har tvångssteriliserats

Skriftlig fråga 2014/15:407

Maj Karlsson (V)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

Kampen för att transpersoner ska kunna byta juridiskt kön och genomgå medicinsk könskorrigering utan att tvingas sterilisera sig har varit lång. Först i december 2012 slog Kammarrätten i Stockholm fast att steriliseringskravet för transpersoner som önskar byta juridiskt kön strider mot Europakonventionen. Den 1 juli året därpå trädde en lagändring i kraft som innebar att steriliseringskravet i könstillhörighetslagen ströks. Vänsterpartiet, som under lång tid har drivit på för en förändring, välkomnade detta och anser att det är bra att människor som nu och framöver vill göra en medicinsk könskorrigering och/eller byta juridiskt kön inte längre måste genomgå ett tvångsingrepp.

Nyligen kom en dom från Europadomstolen som fastslog att det var fel av den turkiska staten att kräva att en person som behövde könskorrigerande vård först skulle sterilisera sig. Turkiet tvingas nu betala skadestånd till personen. Europadomstolen har ansett att det inte ska ställas krav på sterilisering för ett så stort och oåterkalleligt ingrepp som könskorrigerande vård är och att ett sådant krav dessutom är skadeståndsgrundande. I Sverige har samma krav om sterilisering ställts även när det har handlat om byte av juridiskt kön. Europadomstolens dom kan därför ses som en tydlig indikation på att Sverige bör ge ekonomisk kompensation till de transpersoner som har tvångssteriliserats.

I Sverige är det många transpersoner som har steriliserats mot sin vilja, och till alla dem anser Vänsterpartiet att en offentlig ursäkt ska ges. Dessa personer bör även få ekonomisk ersättning, ett skadestånd, av staten. I övriga fall av tvångssterilisering har staten utbetalat ersättning till de drabbade. Vi ser därför ingen anledning att på denna punkt ytterligare diskriminera och särbehandla transpersoner som har tvångssteriliserats. Tidigare har åtminstone ett av regeringspartierna, Miljöpartiet, tydligt delat vår ståndpunkt i denna fråga.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, som även är ansvarigt statsråd för hbtq-frågor, följande:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att de transpersoner som har tvångssteriliserats ska få en offentlig ursäkt och ett skadestånd?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-04-09 Överlämnad: 2015-04-09 Anmäld: 2015-04-10 Svarsdatum: 2015-04-22 Sista svarsdatum: 2015-04-22
Svar på skriftlig fråga