uppförandekoder

Skriftlig fråga 2004/05:2021 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 8 juli

Fråga 2004/05:2021

av Carina Hägg (s) till utrikesminister Laila Freivalds om uppförandekoder

OSSE:s parlamentariska församling har precis avslutat sin sommarsession. Under sessionen valde den parlamentariska församlingen att ställa sig bakom ett svenskt förslag om uppförandekoder.

Förslaget innebär att riktlinjer för uppförandekoder för OSSE-utsända utarbetas. Uppförandekoderna ska ge klara signaler och riktlinjer för hur hjälparbetare och även FN-medarbetare ska förhålla sig till civilbefolkningen vad gäller sexhandel och besök på porrklubbar samt liknande etablissemang. Nolltolerans mot sexköp införs för all personal. Detta är viktigt för att inte de fredsbevarande insatserna och hjälpbehoven ska undermineras. Nolltoleransen innebär också att det inte är acceptabelt att betala skolavgifter, räkningar, hyror med mera i utbyte mot sexuella tjänster.

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att följa upp OSSE:s viktiga beslut om uppförandekoder för sina utsända och FN-medarbetare?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-07-08 Besvarad: 2005-07-15 Svar anmält: 2005-09-13 Anmäld: 2005-09-13
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-07-15)