ungdomsföreningar

Skriftlig fråga 2004/05:432 av Löfstrand, Johan (s)

Löfstrand, Johan (s)

den 24 november

Fråga 2004/05:432

av Johan Löfstrand (s) till statsrådet Lena Hallengren om ungdomsföreningar

Statens mål är att stödja ungdomars organiserande i föreningsdemokrati genom bidrag till ungdomsorganisationerna genom Ungdomsstyrelsen. Dock har ungdomsförbunden haft allt svårare att förmedla dessa bidrag vidare till de lokala föreningarna. Detta eftersom bankerna inte vill öppna konton till föreningarna om samtliga i styrelsen är underåriga.

Riksförbund kan alltså inte förmedla bidrag till dem som behöver dessa bäst. Det underminerar en del av de ungdomspolitiska satsningar som finns. På flera orter har föreningar bestående av bara underåriga nekats organisationsnummer av lokala skattemyndigheten. Tendensen i samhället är alltså att det blir svårare och svårare för unga att organisera sig utan vuxeninblandning.

Jag har varit i kontakt med ett av de större ungdomsförbunden, Sverok (Sveriges roll- och konfliktspelsförbund). De har försökt lösa frågan men utan framgång. Just nu saknar 436 av Sveroks 2 217 föreningar konto och kan inte få ut sina bidrag. Sverok har även kontaktat Ungdomsstyrelsen som inte heller hittat en lösning på problemet.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga ministern om hon avser att vidta några åtgärder så att unga inte diskrimineras och att de därmed får samma möjlighet som vuxna att organisera sig i föreningslivet.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2004-11-24 Anmäld: 2004-11-24 Besvarad: 2004-12-01 Svar anmält: 2004-12-01
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-12-01)