Tillstånd för råttbekämpning

Skriftlig fråga 2017/18:327 av Marianne Pettersson (S)

Marianne Pettersson (S)

till Socialminister Annika Strandhäll (S)

 

Från och med den 1 augusti 2014 får privatpersoner och företagare inte köpa råttgift. Alla råttgifter tillhör nu bekämpningsmedel av klass 1 So och finns inte att köpa i handeln. Endast personer med klass 1 So-tillstånd får använda dessa medel. Privatpersoner och företagare som har problem hänvisas till skadedjursfirmor. Men det löser tyvärr inte problemet eftersom det inte finns tillräckligt med skadedjursbekämpare, vilket innebär angreppen hinner bli omfattande innan man kan få hjälp. Det blir då svårt att klara skadeomfattningen utifrån de krav som ställs från Livsmedelsverket och utifrån certifieringssystem som ställer höga krav på förebyggande skadedjursbekämpning.

Bekämpning utifrån dagens regelverk handlar om att vidta åtgärder när man ser angrepp och att plocka bort dem igen efter ett tag. Många drar sig dessutom för att använda sig av de olika företag som bekämpar skadedjur då kostnaderna blir höga eftersom det inte finns något alternativ för lantbrukarna. Förekomsten av råttor ökar drastiskt när lantbrukaren inte själv kan bekämpa råttor. 

Det är Folkhälsomyndigheten som utfärdar klass 1 So-tillstånd. Utbildningen är på fyra dagar och hålls i Solna till en kostnad av 12 100 kronor exklusive moms. Till detta kommer utgifter för boende och resor. Detta blir en stor kostnad för den enskilde lantbrukaren, och tillgången till utbildningsplatser är starkt begränsad. Dessutom ingår stora delar av arbetet med kemikaliehantering redan i den utbildning om växtskyddsmedel som lantbrukaren redan har. Denna utbildning anordnas av länsstyrelser runt om i vårt land och hålls under vinterhalvåret. Denna utbildning är betydligt billigare och hålls närmre hemorten, vilket gör den betydligt tillgängligare för den enskilde lantbrukaren.

Genom att utöka utbildningen för växtskyddsmedel med delar av utbildningen för bekämpningsmedel av klass 1 So skulle en betydande del av lantbrukarna få möjlighet att bekämpa alla skadedjur. Detta skulle gynna en ökad produktion och ge en ökad konkurrenskraft, vilket är livsmedelsstrategins inriktning.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Annika Strandhäll:

 

Vilka åtgärder kommer ministern och regeringen att vidta för att underlätta för våra lantbrukare så de kan fortsätta bekämpa alla skadedjur.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2017-11-23 Överlämnad: 2017-11-24 Anmäld: 2017-11-28 Sista svarsdatum: 2017-12-06 Svarsdatum: 2017-12-13
Svar på skriftlig fråga