Tillstånd att utfärda examina

Skriftlig fråga 2011/12:521

Örnfjäder, Krister (S)

den 13 april

Fråga

2011/12:521 Tillstånd att utfärda examina

av Krister Örnfjäder (S)

till utbildningsminister Jan Björklund (FP)

World Maritime University (WMU) har sedan 28 år varit etablerat i Malmö, i enlighet med ett avtal mellan Sveriges regering och Internationella sjöfartsorganisationen, IMO. Uppgiften är att tillhandahålla utbildning för fullföljande av sjöfartsorganisationens syften och ändamål.

Under årens lopp har studerande som utexaminerats ofta stött på problem när deras nationella myndigheter har prövat frågan om examensmotsvarighet.

Detta problem skulle kunna lösas om WMU fick ackreditering – tillstånd att utfärda examina.

Jag vill därför fråga utbildningsministern om/när han kan komma med ett förslag till lagändring, som gör det möjligt för World Maritime University att utfärda examina.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-04-13 Anmäld: 2012-04-16 Besvarad: 2012-04-18 Svar anmält: 2012-04-18
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-04-18)