TBE-vaccin

Skriftlig fråga 2017/18:1100 av Sten Bergheden (M)

Sten Bergheden (M)

till Socialminister Annika Strandhäll (S)

 

Medierna rapporterar nu om rekordmånga fall av TBE i Västra Götaland.

Jag har länge påtalat att något måste göras mot denna mycket allvarliga utveckling.

TBE är en allvarlig sjukdom som sprids av fästingar. Vissa områden i landet är särskilt utsatta, och Skaraborg och Västra Götaland är ett av dessa områden. Sjukdomen kan orsaka en hjärnhinneinflammation som kan få svåra konsekvenser och leda till långvarig sjukskrivning och i värsta fall dödsfall. TBE-smittan ökar nu enligt flera medieuppgifter, och läkarna rekommenderar människor i de mest utsatta områdena att vaccinera sig.

Men kostnaden för att vaccinera sig mot TBE är en stor kostnad för många enskilda och familjer, vilket innebär en risk att människor som lever i drabbade områden avstår från att vaccinera sig av ekonomiska skäl.

Genom att inkludera TBE-vaccin i det allmänna vaccinationsprogrammet i Skaraborg och Västra Götaland skulle TBE-fallen minska och skadorna av sjukdomen därmed förebyggas och begränsas. Kostnaderna för vaccinationen måste vägas mot det personliga lidandet hos de drabbade men även mot den minskade kostnad för sjukfrånvaro som rimligtvis blir en av effekterna för dem som smittas och blir drabbade.

Förslagsvis kan ett försöksprojekt genomföras i Skaraborg och eventuellt något mer område i Sverige, där man skulle kunna låta TBE-vaccinet ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet under en tid. Om projektet faller väl ut kan TBE-vaccinet inkluderas i det allmänna vaccinationsprogrammet i alla de drabbade områdena i Sverige.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga socialminister Annika Strandhäll:

 

Avser ministern att på något sätt vidta några åtgärder eller initiativ för att införa något/några försöksområden i landet där vaccinet mot TBE kan ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet och därmed minska riskerna och lidandet i samband med TBE?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2018-03-27 Överlämnad: 2018-03-27 Anmäld: 2018-03-28 Sista svarsdatum: 2018-04-04 Svarsdatum: 2018-04-11
Svar på skriftlig fråga