Sveriges arbete i FN för hbtq-personers rättigheter

Skriftlig fråga 2014/15:58

Birgitta Ohlsson (FP)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Kränkningar av och fördomar mot hbtq-personer förekommer i stora delar av världen, och i ett åttiotal länder är homosexualitet förbjudet. Frågan är kontroversiell och det finns ett stort motstånd bland vissa stater att diskutera frågan ur ett människorättsperspektiv.

Därför var det en historisk framgång för arbetet med hbtq-personers rättigheter när FN:s råd för mänskliga rättigheter i juni 2011 kunde anta en resolution som fördömde våld mot och kränkningar av hbtq-personer. Det var ett arbete som den dåvarande svenska regeringen drev på hårt. Högkommissarien för mänskliga rättigheter lade i december 2011 fram sin första rapport om hbtq-personers villkor i enlighet med resolutionen.

Mot bakgrund av ovan vill jag ställa följande fråga till utrikesministern:

Avser utrikesministern att väcka frågan om en specialrapportör inom FN för hbtq-frågor?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2014-11-12 Överlämnad: 2014-11-13 Anmäld: 2014-11-14 Sista svarsdatum: 2014-11-19 Svarsdatum: 2014-11-21
Svar på skriftlig fråga