Staten och Telia

Skriftlig fråga 2017/18:864 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

Den finska staten har nyligen sålt sina resterande aktier i Telia, vilket motsvarar 3,2 procent av de totala aktierna. Därmed är Sverige kvar som den enda offentliga aktören med ägarintressen i koncernen med ett statligt ägarinnehav på 37,3 procent. Alliansen har gemensamt varit tydlig med att vi vill se över det statliga ägarintresset i Telia, vilket regeringen dessvärre har sagt nej till.

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg har klart och tydligt avvisat förslag om att sälja statens aktier i Telia med bland annat hänvisning till att även telekomföretag i Norge, Tyskland och Belgien har statliga ägare. Men med den logiken kan man även konstatera att statliga telekomföretag i bland annat Japan (1985), Nederländerna (1989), Nya Zeeland (1990), Storbritannien (1993) och Portugal (2000) alla har omvandlats till privata aktörer under de senaste 30 åren och i dag verkar på en fri och konkurrensutsatt marknad. Det finns därför inga argument till varför inte också svenska statens ägarandel i Telia skulle kunna avyttras inom en snar framtid.

Telia har sedan aktielanseringen år 2000 av regeringen Persson ständigt gått dåligt, aktien har fallit och företaget har gjort förluster. År 2016 landade företagets bokslut på en brakförlust med 8,6 miljarder kronor. Vid aktielanseringen stod aktien i 85 kronor, i dag har den fastnat och harvar närmast konstant kring 36 kronor.

Närings- och innovationsministern har tidigare uttalat att det statligt ägda Telia är regeringens bärare av digitaliseringen i landet. Digitalisering är ett genomgripande tema även i andra länder, och vårt grannland Finland är inget undantag. Den finska regeringen genomför sin strategi utan att ha aktier i Telia. Uppenbarligen kan Finland genomföra bredbandsutbyggnad på landsbygden, slå vakt om höjd it-säkerhet samt förbättra och säkra digitaliseringen av sina myndigheter utan att ha ägarintresse i Telia. Sverige bör därför rimligen kunna följa det finska exemplet.

Med anledning av detta vill jag fråga närings- och innovationsminister Mikael Damberg:

Anser ministern att det mest optimala för landet för att nå framgång med digitaliseringen är genom statligt ägande i Telia och att regeringen därför valt att behålla det statliga ägandet?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2018-02-27 Överlämnad: 2018-02-27 Anmäld: 2018-02-28 Sista svarsdatum: 2018-03-07 Svarsdatum: 2018-03-09
Svar på skriftlig fråga