Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling

Skriftlig fråga 2014/15:183 av Maria Malmer Stenergard (M)

Maria Malmer Stenergard (M)

till Statsrådet Per Bolund (MP)

 

Alliansregeringen föreslog sommaren 2014 i promemorian Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling ändringar i lagen om försäkringsförmedling (försäkringsförmedlingslagen). Syftet med förslagen var att stärka konsumentskyddet inom finansmarknaden genom tydligare krav på den som förmedlar en försäkring.

Kunden är i dag i underläge på finansmarknaden. Förslagen innebar nya krav på att försäkringsförmedlare inte ska få ta emot och behålla provisioner och annan liknande ersättning från en tredje part om kundens intressen kan påverkas negativt. Samtidigt innebar förslaget att förmedlarna ska identifiera, motverka och informera om intressekonflikter. Detta är viktiga reformer för att stärka konsumentskyddet inom försäkringsförmedling.

Den nuvarande S-MP-regeringen fortsatte på alliansregeringens linje och aviserade i höstas att en proposition om förstärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling skulle presenteras under våren. Detta fanns också med i finansutskottets ärendeplan. Sedan dess har den aviserade propositionen dock dragits tillbaka utan vidare förklaring. Det är allvarligt om dessa problem inom finansmarknaden inte åtgärdas och tas upp till behandling.

Därför vill jag fråga statsrådet: När planerar regeringen att återkomma med en proposition rörande stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-01-29 Överlämnad: 2015-01-29 Anmäld: 2015-02-03 Svarsdatum: 2015-02-04 Sista svarsdatum: 2015-02-04
Svar på skriftlig fråga