Skadeinsekten asiatiska långhorningen

Skriftlig fråga 2015/16:634

Johan Hultberg (M)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

 

Enligt uppgifter som Sveriges Radio Ekot uppmärksammat den15 januari har en av världens, för skogsbruket, mest fruktade skadeinsekter fått fäste i Finland. Den asiatiska långhorningen (Anoplophora glabripennis och Anoplophora chinensis) är en skalbagge som lever i lövträd och detta leder till att träden skadas och till slut dör. Detta på grund av att larverna äter stora gångar i veden. För att bekämpa spridningen av skadeinsekten måste man hugga ned alla lövträd som finns i närheten av de angripna träden.

Det finns en oro nu över att denna skadeinsekt kan nå också Sverige. Ifall skadeinsekten skulle nå Sverige finns det risk för stora förluster på flera miljoner för svenska skogsägare. Enligt SR Ekot har Svenska kyrkan nyligen gått ut med en uppmaning till sin personal om att vara extra vaksamma för denna skadeinsekt.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

 

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att förhindra en eventuell spridning av skalbaggen asiatiska långhorningen till Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-01-15 Överlämnad: 2016-01-18 Anmäld: 2016-01-19 Svarsdatum: 2016-01-27 Sista svarsdatum: 2016-01-27
Svar på skriftlig fråga