Situationen på Nationellt forensiskt centrum

Skriftlig fråga 2016/17:1018

Beatrice Ask (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Nationellt forensiskt centrum, NFC, är polisens nationella laboratorium. Det är till huvudkontoret i Linköping som bland annat vapen och kulor från grova brott kommer för analys. Hit skickas också blod eller saliv från brottsplatsutredningar för att fastställa en misstänkt gärningsmans DNA. 

Programmet Kaliber i Sveriges Radio P1 har granskat arbetet hos NFC. Granskningen visar orimligt långa handläggningstider på kriminaltekniska undersökningar, vilket försvårar utredningar av grova brott. I värsta fall kan de långa väntetiderna leda till att misstänkta gärningsmän går fria. 

Granskningen har visat att det till exempel har tagit 14 månader för att få svar på DNA när en ung kille misshandlades så svårt att skallen spräcktes. I ett annat exempel var handläggningstiden 473 dagar efter en våldtäkt. 

Enligt polisens årsredovisning var drygt 10 000 ärenden öppna på NFC vid årsskiftet. Trots en ökad produktionstakt klarar inte NFC att avsluta lika många ärenden som kommer in. Lena Klasén, chef för NFC, säger i programmet: Problemet bottnar i att vi i grund och botten är för få. 

Konsekvenserna av de orimligt långa handläggningstiderna kan vara allvarliga och påverka rättssäkerheten. En åklagare skriver exempelvis i ett svar till Kaliber: Grova brottslingar blir försatta på fri fot på grund av att häktningstiden blir för lång till slut när vi inväntar svar från NFC. 

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Vilka initiativ tänker statsrådet ta för att säkerställa att handläggningstiderna vid Nationellt forensiskt centrum kraftigt minskas? 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-03-07 Överlämnad: 2017-03-08 Anmäld: 2017-03-14 Svarsdatum: 2017-03-15 Sista svarsdatum: 2017-03-15
Svar på skriftlig fråga