situationen i Niger

Skriftlig fråga 2004/05:2054 av Frans, Joe (s)

Frans, Joe (s)

den 21 juli

Fråga 2004/05:2054

av Joe Frans (s) till statsrådet Carin Jämtin om situationen i Niger

Enligt rapporter från ett antal internationella hjälporganisationer dör barn på grund av en tilltagande svältkatastrof i Niger. Trots att svälten förutspåddes redan i november förra året har väldigt litet gjorts för att undvika den aktuella katastrofen. Det är uppenbart att det internationella systemet för att få fram hjälp i rätt tid fungerar dåligt.

Uppemot en tredjedel av Nigers befolkning, det vill säga 3,6 miljoner människor riskerar att svälta enligt de uppgifter som kablats ut från Niamey i veckan. Worldvision varnar att 10 % av barnen i de drabbade områdena kan komma att dö på grund av svälten. De internationella appeller som gjorts har fått mycket dålig respons. Jag är medveten om att World Food Program nyligen kraftigt ökat insatserna till Niger. Jag vet också att Sverige är den sjätte största bidragsgivaren till WFP och att Sverige bidragit till Nigerappellen. Jag vill dock ha klarlagt regeringens strategi och beredskap för eventuella ytterligare insatser för att avhjälpa situationen i Niger. Det är också viktigt att Sverige medverkar till att skapa internationell uppmärksamhet kring svältkatastrofen.

Jag vill därför fråga ansvarigt statsråd vad statsrådet avser att göra för att påverka FN, EU och andra internationella institutioner för att få till stånd en snabbare, effektivare och utökad insats för Niger.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2005-07-21 Besvarad: 2005-08-10 Svar anmält: 2005-09-13 Anmäld: 2005-09-13
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-08-09)