Situationen för hbt-personer i Uganda

Skriftlig fråga 2009/10:132

Linde, Hans (v)

den 27 oktober

Fråga

2009/10:132 Situationen för hbt-personer i Uganda

av Hans Linde (v)

till statsrådet Gunilla Carlsson (m)

Situationen för hbt-personer i Uganda har länge varit svår. Homosexuella handlingar är kriminaliserade och kan leda till livstids fängelse. MR-organisationer har vid ett flertal tillfällen rapporterat om fall av bland annat tortyr av hbt-personer. Organisationer som arbetar med hbt-frågor kan inte registrera sig och har delvis därför stora problem att söka bidrag och annat stöd. Klimatet hårdnar nu ytterligare. Ett nytt lagförslag, den så kallade Anti-Homosexuality Bill, innebär att "homosexuella handlingar" kommer att kunna straffas ännu hårdare. "Grov homosexuell handling" införs som en ny straffkategori och kan leda till dödsstraff. Homosexuella handlingar utförda utomlands blir också straffbara och ett rapporteringstvång införs, det vill säga personer som inte inom 24 timmar anger hbt-personer eller personer som de vet stöder dessa riskerar upp till tre års fängelse. Lagen försvårar också kraftigt för MR-försvarare att arbeta för hbt-personer då så kallade förespråkande av homosexualitet förbjuds. Att sprida information om hbt-personers liv kan leda till sju års fängelse samt ett ogiltigförklarande av organisationen. Att stödja sådan verksamhet ekonomiskt eller inhysa den blir också straffbart. Trots att det i Sveriges samarbetsstrategi med Uganda fastslås att Sverige ska arbeta aktivt med att främja hbt-personers rättigheter i Uganda har Sverige hittills inte inlett något långsiktigt stöd till det civila samhället. hbt-personers rättigheter i Uganda måste påtalas uttryckligen genom en strategisk dialog samt genom riktat finansiellt stöd till det civila samhället.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet:

Vilka konkreta åtgärder avser statsrådet att vidta i ljuset av det nya lagförslaget för att stödja det civila samhällets arbete i Uganda för hbt-personers mänskliga rättigheter?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-10-27 Anmäld: 2009-11-02 Besvarad: 2009-11-04 Svar anmält: 2009-11-04
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-11-04)