Säkerhetsklassad personal

Skriftlig fråga 2005/06:617 av Eberstein, Susanne (s)

Eberstein, Susanne (s)

den 14 december

Fråga 2005/06:617 av Susanne Eberstein (s) till utrikesminister Laila Freivalds (s)

Säkerhetsklassad personal

I enlighet med lagen om säkerhetsskydd kan anställningar inom bland annat departementen säkerhetsklassas. Säkerhetsklasserna är indelade i tre grader.

Ambassadörer handskas regelbundet med sekretessbelagda uppgifter i stor omfattning men räknas ändå inte till säkerhetsklass 1.

Vad avser ministern att göra för att klassificera ambassadörer till säkerhetsklass 1?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-12-14 Anmäld: 2005-12-14 Besvarad: 2005-12-21 Svar anmält: 2006-01-17
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-12-21)