Säkerheten vid kärnkraftverk

Skriftlig fråga 2012/13:70

Hoff, Hans (S)

den 24 oktober

Fråga

2012/13:70 Säkerheten vid kärnkraftverk

av Hans Hoff (S)

till miljöminister Lena Ek (C)

Bara under det senaste året har det varit ett stort antal incidenter vid våra kärnkraftverk. Aktivister har tagit sig in på anläggningar två gånger, och nu senast kunde två personer uppehålla sig närmare två dygn på Forsmark innan de blev upptäckta och dessutom befinna sig i högt säkerhetsklassat område. På Ringhals övernattade fyra personer ca 75 meter från en reaktor. Förra året uppstod en brand på Ringhals till följd av att en dammsugare hade glömts inne i reaktorn när den startades tidigare än planerat. Anledningen var att ledningen gav order om att frångå gällande säkerhetsrutiner för att spara pengar. I somras fann man dessutom sprängämne där utan att det fanns någon förklaring till var det kom ifrån. Därutöver visar EU-kommissionens rapport om stresstester att svenska kärnkraftsreaktorer behöver byggas om för stora summor för att öka säkerheten.

Svenska kärnkraftverk ligger i befolkningstäta områden. Forsmark har nära till Gävle, Uppsala och Stockholm med ett par miljoner invånare. Drygt en miljon invånare finns i Halland och Storgöteborg runt Ringhals, och något färre finns i närheten av Oskarshamn. Alla dessa människor litar på att säkerheten i kärnkraftverken är hundraprocentig. En olycka i dessa befolkningstäta områden skulle vara en katastrof och få ohyggliga konsekvenser för människor och vår miljö. Därför måste säkerheten vara rigorös.

Jag har tidigare i en fråga ställt kravet att säkerheten måste prioriteras före vinsten.

Min fråga är:

Vad avser miljöministern att göra för att garantera säkerheten på de av staten ägda kärnkraftverken?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-10-24 Anmäld: 2012-10-24 Besvarad: 2012-10-31 Svar anmält: 2012-11-05
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-10-31)