Rättssäkerheten i migrationsdomstolarna

Skriftlig fråga 2012/13:332

Höj Larsen, Christina (V)

den 21 februari

Fråga

2012/13:332 Rättssäkerheten i migrationsdomstolarna

av Christina Höj Larsen (V)

till statsrådet Tobias Billström (M)

En granskning som Jusektidningen gjort visar stora skillnader i hur landets olika migrationsdomstolar hanterat asylfall under perioden 2006 till 2012. Störst visade sig skillnaderna vara mellan migrationsdomstolarna i Malmö och Stockholm. Medan det blev muntlig förhandling i 33 procent av målen i migrationsdomstolen i Malmö skedde det bara i 14 procent av målen som behandlades vid migrationsdomstolen i Stockholm. Den som överklagade Migrationsverkets beslut till migrationsdomstolarna fick beslutet ändrat i Malmö i 17 procent av målen och i Stockholm i 9 procent. Det är möjligt att det finns fullt godtagbara skäl till dessa variationer, men det kan inte uteslutas att finns skillnader i praxis som utgör ett hot mot rättssäkerheten.

Jag vill därför fråga statsrådet:

Vilka initiativ avser statsrådet att ta för att undersöka orsakerna till de stora variationerna i hur landets migrationsdomstolar hanterar asylfall och komma till rätta med eventuella skillnader i praxis?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-02-21 Anmäld: 2013-02-21 Besvarad: 2013-02-27 Svar anmält: 2013-03-04
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-02-27)