Rättssäkerheten i asylärenden

Skriftlig fråga 2017/18:105 av Fredrik Malm (L)

Fredrik Malm (L)

till Statsrådet Heléne Fritzon (S)

 

Asylprocessen ska vara både rättssäker och effektiv. De beslut som fattas berör och påverkar människors liv och framtid. Migrationsverket måste ha både kompetens och resurser som gör att varje enskild individ får en rättssäker prövning. Det måste också ställas höga krav på de ombud som företräder den asylsökande.

Det finns dock en oro att den höga arbetsbelastningen på Migrationsverket de senaste åren kan ha påverkat rättssäkerheten i asylprocessen liksom att enskilda ombud inte håller måttet och inte företräder den enskilde på att tillfredsställande sätt.

Därför vill jag fråga statsrådet Heléne Fritzon:

 

Vad gör regeringen för att säkerställa att rättssäkerheten garanteras i varje enskilt asylärende?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-10-16 Överlämnad: 2017-10-17 Anmäld: 2017-10-18 Svarsdatum: 2017-10-25 Sista svarsdatum: 2017-10-25
Svar på skriftlig fråga