Rätten att byta religion i muslimska länder

Skriftlig fråga 2008/09:371

Sacrédeus, Lennart (kd)

den 10 december

Fråga

2008/09:371 Rätten att byta religion i muslimska länder

av Lennart Sacrédeus (kd)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Denna dag uppmärksammar vi i Sveriges riksdag och runt om i världen att FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna firar 60 år. Det hindrar inte att läget för de mänskliga fri- och rättigheterna är fortsatt bekymmersamt. Det gäller även den del som gäller religionsfriheten, och frågorna om hur religionsfrihetens universella principer efterlevs.

Organization of the Islamic Conference, OIC, bestående av 57 muslimska stater lade för 18 år sedan fram sin så kallade Kairodeklaration om mänskliga rättigheter på islamisk grund. På initiativ av Islamiska republiken Iran presenterades Kairodeklarationen tre år senare som ett alternativ till FN:s dokument med beskrivningen av den islamiska gemenskapen, umma, som the best nation, den bästa nationen, där de mänskliga fri- och rättigheterna för den enskilda personen ersatts av den islamiska sharialagen.

I Kairodeklarationen är det i praktiken förbjudet att konvertera från islam samtidigt som den enskilda människans yttrandefrihet inte får användas mot islam i dessa 57 muslimska länder. Vid FN:s råd för mänskliga rättigheter i mars 2008 inträffade det allvarliga att dessa länder då lyckades driva igenom en resolution att kritik av religioner jämställs med diskriminering av människor.

Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder för att FN-stadgans rätt för den enskilda personen att fritt få byta tro, livsåskådning och religion ska gälla även i de 57 muslimska länder som undertecknat Kairodeklarationen?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2008-12-10 Anmäld: 2008-12-10 Svar anmält: 2008-12-18 Besvarad: 2008-12-18
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-12-18)