Rapporteringen av Försäkringskassans handläggning av bilstödsärenden

Skriftlig fråga 2017/18:1582 av Lars Beckman (M)

Lars Beckman (M)

till Statsrådet Lena Hallengren (S)

 

Bilstöd ges till personer med en varaktig funktionsnedsättning som har stora svårigheter att förflytta sig eller åka med allmänna kommunikationer. Bidraget är avsett att gå till ett bilköp eller för att finansiera diverse anpassningar av ett fordon efter bidragstagarens behov.

Riksdagens utredningstjänst (RUT) konstaterar nu att det har skett avsevärda neddragningar i utbetalningarna av bilstöd under mandatperioden. RUT:s utredning pekar även på brister i Försäkringskassans statistik på området.

I dagsläget redovisar myndigheten endast statistik på årlig basis. Dessutom uppger Försäkringskassan att man inte för sammanställd statistik över handläggningstider för anpassningsbidraget.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Lena Hallengren:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att säkerställa öppenhet och transparens i rapporteringen av Försäkringskassans handläggning av ärenden när det kommer till bilstöd?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-07-17 Överlämnad: 2018-07-18 Besvarad: 2018-08-01 Sista svarsdatum: 2018-08-01 Anmäld: 2018-08-09
Svar på skriftlig fråga