Politiska förutsättningar för ED95

Skriftlig fråga 2014/15:412

Rickard Nordin (C)

till Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

 

Utsläppen från den svenska transportsektorn måste minska. Från tunga transporter är trenden dock att utsläppen fortsätter att öka. Avgörande för att ställa om tunga transporter är biodrivmedel. Ett exempel på biodrivmedel som används till tunga fordon är etanoldrivmedlet ED95, som består av 95 procent etanol. Förutom den klimatmässiga effekten är ersättning av fossil diesel med förnybar etanol en vinst för stadsmiljön.

Regeringen har nyligen lämnat besked om att skattebefrielsen på biodrivmedel kommer att försvinna från den 1 december 2015. Detta sägs vara till följd av EU:s regler kring överkompensation av biodrivmedel. EU:s regler om överkompensation föranleder i sig en längre diskussion avseende beräkningsmetodik och logik.

Det visar sig nu vara så att regeringen har gjort en stor miss i sitt förslag när man inte skiljer på olika typer av drivmedel i regeringens promemoria om vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen. För etanol finns exempelvis tre olika användningsområden: låginblandning i bensin, E85 och ED95. I promemorian särskiljs dock inte dessa korrekt. ED95 är enligt Energimyndigheten inte överkompenserat och bör därför inte drabbas av en straffskatt. Detta föranleder ett förtydligande från regeringen i budgetpropositionen.

 

Med anledning av detta frågar jag statsrådet: Vilka styrmedel kommer att gälla från den 1 december 2015 för att fortsättningsvis öka användningen av förnybara drivmedel till den tunga fordonsflottan, och bland dessa gäller frågan specifikt etanolbränslet ED95?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-04-13 Överlämnad: 2015-04-14 Anmäld: 2015-04-15 Svarsdatum: 2015-04-22 Sista svarsdatum: 2015-04-22
Svar på skriftlig fråga