Planerade ändringar i studiestödssystemet

Skriftlig fråga 2009/10:497 av Rådström, Britta (s)

Rådström, Britta (s)

den 10 februari

Fråga

2009/10:497 Planerade ändringar i studiestödssystemet

av Britta Rådström (s)

till statsrådet Tobias Krantz (fp)

Centerpartiets skattegrupp har föreslagit en förändring av studiestödssystemet. Centerpartiet vill att studielånsavskrivning ska kunna ske för så kallade välutbildade personer som bosätter sig i avfolkningskommuner. Tekniskt tänker sig Centern en skattereduktion som motsvarar räntor samt tio procents amortering under exempelvis tio år. En sådan förändring skulle exklusivt genomföras för välutbildade i alla glesbygdskommuner.

Avser statsrådet att ta initiativ till studielånsavskrivningar i den form Centerpartiet har föreslagit?

Frågan är besvarad

Händelser

Anmäld: 2010-02-10 Inlämnad: 2010-02-10 Svar anmält: 2010-02-17 Besvarad: 2010-02-17
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-02-17)