Planerad nedläggning av agronomprogrammet

Skriftlig fråga 2018/19:520 av Magnus Oscarsson (KD)

Magnus Oscarsson (KD)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

Ledningen för Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har beslutat att lägga ned det sammanhållna agronomprogrammet. Detta oroar bland andra Hushållningssällskapens vd:ar. Kritikerna önskar att agronomprogrammet ska vara kvar som ett valbart utbildningsprogram, något som också efterfrågas och uppskattas av dagens studenter.

Regeringens livsmedelsstrategi fastslår att livsmedelsproduktion i Sverige ska öka. Detta innebär ett ökat behov av agronomer. Trenden bland studenterna är också att man i ökande grad söker sig till fasta program.

Det är viktigt att lantbruksutbildningen i vårt land utformas i nära samspel med önskemålen från lantbruksbranschen och de företag, myndigheter och utbildningsinstitutioner där de flesta agronomer i dag arbetar.

Agronomutbildningen utgör, med sin mix av teoretiska och praktiska inslag, en väl etablerad utbildning som utgör en kvalitetsstämpel för den som innehar en agronomexamen.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Jennie Nilsson:

Avser statsrådet och regeringen att agera för att bevara agronomutbildningen som ett fast program?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-04-09 Överlämnad: 2019-04-10 Anmäld: 2019-04-11 Svarsdatum: 2019-04-17 Sista svarsdatum: 2019-04-17
Svar på skriftlig fråga