personakter hos Säpo

Skriftlig fråga 1997/98:102 av Zetterberg, Eva (v)

Zetterberg, Eva (v)
Fråga 1997/98:102 av Eva Zetterberg (v) till justitieministern om personakter hos Säpo

Fallet med snickaren Torsten Leander som 1978 avskedades från Marinmuseet i Karlskrona på grund av påstådda säkerhetsrisker har upprört många. Först nu, nästan 20 år senare, tycks han få upprättelse. Den olagliga åsiktsregistrering som låg till grund för bedömningen av Leander har sannolikt bedrivits vad gäller åtskilliga fler svenska medborgare. Vänsterpartiet, liksom flera andra partier, finner det därför mycket angeläget att den svenska regeringen snarast tillsätter en kommission för att utreda vad som förevarit. Men därutöver är vi många som för egen del vill ta del av vad som kan finnas antecknat i en eventuell egen personakt hos Säpo.

Jag vill med anledning av ovanstående händelse fråga justitieministern vad regeringen avser vidta för åtgärder för att de personer som så önskar skall kunna ta del av sin eventuella personakt hos Säpo.

 

Frågan är besvarad

Händelser

Anmäld: 1997-11-03 Inlämnad: 1997-11-03 Besvarad: 1997-11-11
Svar på skriftlig fråga