Otryggheten i Stockholms tunnelbana

Skriftlig fråga 2016/17:766

Beatrice Ask (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Nya siffror från SL:s trygghetscentral visar att anmälningarna avseende narkotikarelaterade händelser under år 2016 ökade med närmare 150 procent jämfört med år 2015.

Detta är en oroväckande utveckling, särskilt med tanke på den stora otrygghet som i dag råder i Stockholm. Många resenärer i tunnelbanan känner sig otrygga när de reser ensamma på kvällar och nätter. Tryggheten måste återupprättas, både i städerna och i hela landet.

Hundratusentals personer åker varje dag med tunnelbanan, vilket gör den till en särskilt utsatt miljö. Med tanke på detta är det särskilt viktigt att säkerhet samt lag och ordning upprätthålls.

Med bakgrund av den drastiska ökningen av narkotikarelaterade anmälningar i tunnelbanan vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Vilka åtgärder ämnar statsrådet vidta för att minska narkotikabrottsligheten i Stockholms tunnelbana och för att öka tryggheten?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-01-31 Överlämnad: 2017-02-01 Anmäld: 2017-02-02 Svarsdatum: 2017-02-08 Sista svarsdatum: 2017-02-08
Svar på skriftlig fråga