Ökat inflytande över val av hjälpmedel

Skriftlig fråga 2013/14:606 av Gunilla Svantorp (S)

Gunilla Svantorp (S)

till Socialminister Göran Hägglund (KD)

 

Regeringen har lagt en proposition om att det i hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen införs en skyldighet för landsting och kommuner att ge patienten möjlighet att välja hjälpmedel när det finns olika hjälpmedel att tillgå. 

I propositionen tydliggörs också att regeringen inte har för avsikt att införa något fritt-val-system med hjälpmedelscheckar. Trots detta ska olika myndigheter ges i uppdrag att stimulera fram och stötta system för införandet av fritt-val-checkar. 

Enligt uppgift har dock regeringen gett SKL/Inera och landstinget i Stockholm i uppdrag att konstruera någon form av internetportal för detta till en kostnad av 19 miljoner kronor. 

Socialdemokraterna har föreslagit att en nationell strategi för hur vi resursmässigt och organisatoriskt ska klara att möta ett växande hjälpmedelsbehov tas fram. 

Med anledning av ovanstående satsningar från regeringens sida undrar jag om statsrådet är nöjd med hur arbetet fortskrider. 

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2014-05-08 Överlämnad: 2014-05-09 Sista svarsdatum: 2014-05-14 Besvarad: 2014-05-21
Svar på skriftlig fråga