Ökad salthalt i Vättern och i andra sjöar

Skriftlig fråga 2011/12:48

Persson, Peter (S)

den 17 oktober

Fråga

2011/12:48 Ökad salthalt i Vättern och i andra sjöar

av Peter Persson (S)

till miljöminister Lena Ek (C)

Vättern blir allt saltare. Salthalten har ökat tydligt sedan mätningarna började för drygt 40 år sedan. Salthalten är i dag ca 25 procent högre än när mätningarna startade och enligt länsstyrelsen finns det framför allt tre orsaker till detta. Dessa är vägsaltet, reningsverkens kemikaliebruk samt användningen av klor inom pappersindustrin. Det uppges också finnas en fjärde påverkansfaktor av okänt slag.

Även om det ligger långt fram i tiden kan det uppstå problem, som att ekosystemet förändras när mer salttoleranta organismer kan ersätta andra.

Vättern är dricksvattentäkt för bland annat Jönköpings kommun och för totalt ca 250 000–300 000 människor.

Om den ökade salthalten är en process som även pågår i våra andra sjöar utifrån vägsaltet och kemikalieanvändning så borde problemet uppmärksammas också generellt.

Vilka initiativ avser miljöministern att ta i fråga om den ökade salthalten i Vättern och i andra sjöar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-10-17 Anmäld: 2011-10-18 Besvarad: 2011-10-26 Svar anmält: 2011-10-26
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-10-26)