nedläggningen av Kronfågel i Skara

Skriftlig fråga 2003/04:957 av Widegren, Cecilia (m)

Widegren, Cecilia (m)

den 19 mars

Fråga 2003/04:957

av Cecilia Widegren (m) till statsrådet Ulrica Messing om nedläggningen av Kronfågel i Skara

För snart ett och ett halvt år sedan kom beskedet om att Kronfågel i Skara skulle lägga ned sin verksamhet. Mer än 200 personer stod inför hotet att bli arbetslösa. Jag frågade då statsrådet Messing vilka åtgärder hon tänkte vidta för att skapa förutsättningar för en fortsatt stark svensk livsmedelsnäring med hög kvalitet och gott djurskydd. I sitt svar den 9 oktober 2002 lovade statsrådet "att följa utvecklingen i Skara noga".

I dagarna stod det klart att verksamheten försvinner helt. Trots långdragna förhandlingar med flera intressenter var ingen beredd att ta över. Det innebär arbetslöshet och att de jordbrukare som satsat på fjäderfäuppfödning tvingas avveckla.

Lönsamhetskrisen inom det svenska jordbruket slår hårt inte bara mot bönderna utan även mot förädlingsindustrin, som är en viktig arbetsgivare och tillväxtfaktor i Skaraborg och Sverige. Direkt och indirekt är 23 % av det totala antalet sysselsatta i Skaraborg beroende av livsmedelsproduktion eller livsmedelsförädling. Branschorganisationen Livsmedelsföretagen tror att antalet arbetstillfällen i Sverige kommer att minska med fler än tusen bara i år. Det krävs åtgärder för att förbättra livsmedelsindustrins villkor så att dagens avvecklingstrend kan vändas till utveckling.

Mot denna bakgrund vill jag fråga statsrådet vilka åtgärder statsrådet bedömer som viktiga för fortsatt svensk livsmedelsproduktion och livsmedelsförädling.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2004-03-19 Anmäld: 2004-03-23 Besvarad: 2004-03-26 Svar anmält: 2004-03-26
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-03-26)