Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande

Skriftlig fråga 2012/13:142 av Oskarsson, Christina (S)

Oskarsson, Christina (S)

den 27 november

Fråga

2012/13:142 Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande

av Christina Oskarsson (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF) är en ideell och idéburen organisation som arbetar för en säker trafik. Den bildades redan 1934. NTF arbetar genom folkrörelser, organisationer, samhällsinstitutioner, företag och enskilda för trafiksäkerhetens främjande. NTF:s nätverk består av ett 60-tal nationella medlemsorganisationer. I NTF:s länsförbund finns över 100 lokala trafiksäkerhetsföreningar och kommittéer.

Trots avsevärda förbättringar av trafiksäkerheten, om vi ser över en längre period, återstår mycket att göra. Dödsfall och skador innebär stora lidanden för enskilda och stora samhällsekonomiska kostnader. Trafiksäkerhet är samhällsekonomiskt lönsamt. NTF tillhör också det civila samhälle som vi ser som en grundläggande del av demokratin.

NTF har haft stora problem under senare år, och hela länsförbund har upplösts av ekonomiska orsaker. Både lokalt och regionalt brottas man med stora ekonomiska problem på många håll.

Regeringen drog under en treårsperiod in NTF:s årliga organisationsstöd på 25 miljoner, samtidigt som Trafikverket skar ned antalet projekt och bidrag. Givetvis har NTF gjort vad de kan för att själva hitta finansiering, men de senaste årens utveckling visar ändå att samhället måste ta ett större ansvar om man vill ha ett ideellt trafiksäkerhetsarbete kvar.

Genom vilka insatser och åtgärder avser statsrådet att stödja det ideella och idéburna trafiksäkerhetsarbetet?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Anmäld: 2012-11-27 Inlämnad: 2012-11-27 Svar anmält: 2012-12-11 Besvarad: 2012-12-11
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-12-11)