Närståendepenning vid vård utomlands

Skriftlig fråga 2009/10:895 av Nilsson, Ulf (fp)

Nilsson, Ulf (fp)

den 11 juni

Fråga

2009/10:895 Närståendepenning vid vård utomlands

av Ulf Nilsson (fp)

till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m)

Närståendepenning kan utgå, när en person behöver ta ledigt från arbete vid en nära anhörigs svåra sjukdom. Det är viktigt att människor får möjlighet att vara närvarande vid till exempel en förälders svåra sjukdom. För den som är svårt sjuk innebär det en trygghet att ha närstående vid sin sida i en svår stund. Närståendepenning är liksom många andra förmåner helt logiskt knuten till boende och arbete i Sverige. Men enligt reglerna nekas även boende i Sverige närståendepenning om den sjuke vårdas i ett annat land. Reglernas orimlighet har blivit uppenbara i Skåne. Människor med sjuka anhöriga på andra sidan Öresund har inte rätt till närståendepenning. Det finns exempel på barn som nekats närståendepenning för att vistas hos döende föräldrar på hospice i Köpenhamn, kanske mindre än en timmes resväg från Skåne. 

Avser statsrådet mot bakgrund av ovanstående att vidta några åtgärder för att närståendepenning ska kunna utgå även vid vård av nära anhöriga utomlands?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-06-11 Anmäld: 2010-06-14 Svar anmält: 2010-06-23 Besvarad: 2010-06-23
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-06-23)