narkotikaklassning av dextropropoxifener

Skriftlig fråga 2000/01:328 av Oscarsson, Yvonne (v)

Oscarsson, Yvonne (v)

den 30 november

Fråga 2000/01:328

av Yvonne Oscarsson (v) till socialminister Lars Engqvist om narkotikaklassning av dextropropoxifener

Ytterligare en forskningsrapport visar att sedan år 1992 har 1 592 personer avlidit av värktabletter som innehåller dextropropoxifen. Siffrorna bygger på resultat från rättsmedicinska obduktioner. Siffrorna stämmer väl överens med resultat från tidigare forskning.

Dextropropoxifen är bevisligen giftigt och kan leda till döden både på grund av överdosering och i samband med alkohol. I Norge narkotikaklassades preparaten redan år 1982 och i Danmark år 1988. I Sverige beslutade Läkemedelsverket i augusti att förpackningarna som innehåller dextropropoxifen från och med nästa år ska förses med en tydlig varningstext. Detta är ett steg i riktning mot att preparatet narkotikaklassas.

Vid en sådan klassning skulle det som i Norge och Danmark bl.a. innebära att särskilda receptblanketter användes vid förskrivningen. Detta medför i sin tur större restriktivitet både när det gäller ordination och ökad försiktighet från patientens sida. Det skulle också innebära att hantering av preparaten skulle innefattas av svensk narkotikalagstiftning.

Min fråga till socialministern är:

Avser regeringen att vidta några åtgärder för att få dextropropoxifen narkotikaklassat?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-11-30 Anmäld: 2000-12-05 Besvarad: 2000-12-13
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-12-13)