Möjlighet att omfördela platser mellan högskolor

Skriftlig fråga 2008/09:86

Gerdau, Mats (m)

den 13 oktober

Fråga

2008/09:86 Möjlighet att omfördela platser mellan högskolor

av Mats Gerdau (m)

till statsrådet Lars Leijonborg (fp)

De flesta högskolor har många tomma platser i sina utbildningar. Sammanlagt står platser för över 1 miljard kronor tomma i år, rapporterar Högskoleverket. Förra året stod platser för 1,5 miljarder kronor tomma. Värst förefaller situationen vara på Mittuniversitetet, Luleå tekniska universitet och Mälardalens högskola, där nästan 20 procent av resurserna inte kan utnyttjas på grund av för få studenter. Samtidigt finns några undantag, några högskolor som har fler sökande än vad man kan ta emot. Ett sådant exempel är Högskolan i Jönköping, som skulle kunna ta emot fler studenter på de tekniska utbildningarna.

Sammantaget ger detta intryck av en obalans i systemet: Tomma platser på vissa högskolor, men söktryck på andra.

Anslagssparandet innebär att högskolorna kan använda outnyttjade pengar kommande år om antalet studenter ökar. Denna möjlighet att spara pengar är dock begränsad till högst 10 procent av takbeloppet. Eftersom flertalet lärosäten redan har uppnått denna gräns kommer närmare 900 miljoner kronor inte att få användas vare sig 2008 eller senare utan återförs till statsbudgeten. Ett alternativ skulle kunna vara att en del av dessa omfördelas till högskolor med högt söktryck. Då får man dessutom in mer av studenternas efterfrågan i resursfördelningen, vilket vore bra.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet vilka åtgärder han avser att vidta för att populära högskolor, till exempel Högskolan i Jönköping, ska kunna ta emot fler studenter.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-10-13 Anmäld: 2008-10-14 Besvarad: 2008-10-22 Svar anmält: 2008-10-22
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-10-22)