Mobilt rekryteringskontor

Skriftlig fråga 2015/16:643

Lena Asplund (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Strax före jul gjorde jag förbandsbesök på A 9 och I 19 i Boden samt F 21 i Luleå. Vid dessa besök diskuterades bland annat rekryteringsfrågan.

De personer från norra Sverige som är intresserade av att göra en grundutbildning måste åka ned till Stockholm för att göra en antagningsprövning. Detta är något som gör att det känns omständligt för många, vilket bidrar till att det blir svårare att rekrytera män och kvinnor från regionen, och speciellt besvärligt är det för hemvärnet.

Att kunna rekrytera lokalt är en viktig faktor för att långsiktigt kunna behålla personalen i Försvarsmakten.

Luleå är en av de orter som ska ha ett mobilt rekryteringskontor, men tyvärr är Rekryteringsmyndigheten där alltför sällan. Detta trots att det på F 21 finns alla faciliteter för att kunna göra alla relevanta tester av potentiella soldater. Dessa faciliteter är dock förrådsställda.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Vad anser försvarsministern om att Rekryteringsmyndigheten inte använder det mobila rekryteringskontoret i Luleå och tänker försvarsministern vidta någon åtgärd för att kontoret ska användas mer i fortsättningen?
Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-01-19 Överlämnad: 2016-01-20 Anmäld: 2016-01-21 Svarsdatum: 2016-01-27 Sista svarsdatum: 2016-01-27
Svar på skriftlig fråga