Missgynnande av svenska företag vid offentlig upphandling

Skriftlig fråga 2015/16:889 av Maria Malmer Stenergard (M)

Maria Malmer Stenergard (M)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Varje år upphandlar stat, landsting och kommuner varor och tjänster för ca 600 miljarder kronor. Det är en viktig marknad, inte minst för svenska små och medelstora företag. Därför är det viktigt med regelverk som inte stänger dessa företag ute från att lägga anbud vid offentlig upphandling.

Nyligen presenterade regeringen ett utkast till lagrådsremiss benämnd Miljö-, social- och arbetsrättsliga hänsyn vid upphandling. I sina överväganden skriver regeringen (s. 69) bland annat följande:

Sammantaget anser regeringen att det finns sakliga skäl för en reglering som medger att utstationerande arbetsgivare i praktiken behandlas förmånligare i en upphandling än övriga leverantörer.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:

 

Hur bedömer statsrådet och regeringen att förslaget om missgynnande av inhemska företag vid offentlig upphandling kommer att påverka svenska företags möjligheter att stå sig i den internationella konkurrensen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-03-01 Överlämnad: 2016-03-02 Anmäld: 2016-03-03 Svarsdatum: 2016-03-09 Sista svarsdatum: 2016-03-09
Svar på skriftlig fråga